تبلیغات
رد پای عزراییل - راه پس

رد پای عزراییل

برگ ریزان عمر

راه پس

راه پس

حاکم آمل از بهرسراج الدین قمری براتی نوشت بر روستایی که نام او "پس" بود.

سراج الدین به طلب آن روستا می رفت. در راه، باران سخت می آمد.
مردی وزنی را دید که گهواره ای وبچه ای در دوش گرفته و به زحمت تمام می رفتند
پرسید: راه پس کدام است؟
مرد گفت:اگر من راه " پس " دانستمی، بدین زحمت گرفتار نشدمی!
                                                 
(احمد ایزانلو)

طبقه بندی: طنز،
+ نوشته شده در 1391/12/27 ساعت 10:02 توسط زهراسادات حسینی نژاد| ردپای دوستان()