تبلیغات
رد پای عزراییل - سخنی با شاهین نجفی؛مطرب مزدور

رد پای عزراییل

برگ ریزان عمر

سخنی با شاهین نجفی؛مطرب مزدور


شاهینی که حتی کرکس هم نیست

اینبارمی خواهم از شاهین بنویسم شاهینی که حتی کرکس هم نیست.
شاهینی که باد غرور در میان بالهایش بیدادکردو او را بلند پرواز ساخت؛به حدی که ریشه و جایگاه و موقعیت حویش را از یاد برد وخود را به دست اجانب سپرد.

شاهین خان؛
بی شک می دانی خیلیها نسبت به عمل شنیع تو ،کرکس کثیف سیرت ، واکنش نشان داده اند و برایت آرزوی مرگ کرده اند.

اما من کاملا برعکس اینها،می خواهم برایت عمری دراز را آرزو کنم بدین گونه که:
برایت عمری طولانی اما با بدترین شکل زندگی،و با خفت وذلت را آرزو می کنم ،طوری که هزاران هزار بار آرزوی مرگ کنی اما هرگز از زندگی نکبت بار نجات پیدا نکنی.

باید خدمت کثیفت عارض شوم که؛ این ترسی که الآن تو ازملت ایران و امت مسلمان در سراسر وجودت رخنه کرده و به مرور مثل صدام لعین تو را غار نشین خواهد ساخت قطره ای از آن دریای زندگی ذلت بار برای توست.
پس به انتظار روزهای سخت تر از این باش؛روزهایی که نفست را طالب نباشی                                                          (زری)
طبقه بندی: متفرقه،
+ نوشته شده در 1391/12/26 ساعت 19:08 توسط زهراسادات حسینی نژاد| ردپای دوستان()