تبلیغات
رد پای عزراییل - اداره کردن زن

رد پای عزراییل

برگ ریزان عمر

اداره کردن زن

اداره کردن زن

روزی از میلتون، شاعر معروف انگلیسی پرسیدند:علت چیست که ولیعهد انگلستان می تواند در چهارده سالگی به جای پدرسلطنت کند ولی تا هجده سال نداشته باشدنمی تواند زن بگیرد؟
میلتون جواب داد:به خاطراینکه اداره ی مملکت، از اداره کردن و هدایت زن به مراتب آسان تر است!

                                            (احمد ایزانلو)
طبقه بندی: طنز،
+ نوشته شده در 1391/12/23 ساعت 12:04 توسط زهراسادات حسینی نژاد| نظرات()