تبلیغات
رد پای عزراییل - عین دستمال کاغذی

رد پای عزراییل

برگ ریزان عمر

عین دستمال کاغذی
یکی از عشق های عصر جدید               
که فراگیر ومسری است شدید

عشق نا غافل است و یکباره              
که کند چرت شخص را پاره

در عزا،یا که جشن ومهمانی  
یا که در پرسه ای خیابانی

ناگهان دختری-بدون خشاب... 
می کند تیر عشق را پرتاب

غالبا تیر عشق آن دختر       
می خورد سیخ، توی قلب پسر

طبق معمول،تارسد اورژانس
کله پا گشته طفلک بد شانس

گرکه باشد نشانه گیری خوب
پسرک می شود ولو در جوب

می کند عشق در دلش ریشه  
نطفه عشق،منعقد میشه

دخترک، می کند همان اول 
با جوانک ، شماره رد و بدل

نم نم و ریزه ریزه و کم کم  
می شود ارتباطشان محکم

روز وشب با همند و پیچیده 
دو قلوی به هم نچسبیده

می شود عشق این دو یار ایاغ 
نم نمک گرم و پر حرارت و داغ

مدتی بعد از آن،بدون دلیل         
عشقشان می شود به یخ تبدیل

هیچ از این پشت پا به عشق زدن   
کک شان هم نمی گزد ابدأ

چون که دارند" یار با احساس "      
دو ، سه تا توی قلبشان ،زاپاس

حیف از این عشقهای ناب و لطیف
که علی رغم رنگ و روی ظریف

به دهان نارسیده ،منقضی اند        
عینهو دستمال کاغذی کاغذی اند
                                     (ابوالفضل زرویی نصر آباد)
     

طبقه بندی: طنز،
برچسب ها:عشق کشکه، یار یدکی بحث داغ امروزه، عاشقی فرغونی چنده،
+ نوشته شده در 1391/12/22 ساعت 18:43 توسط زهراسادات حسینی نژاد| نظرات()