تبلیغات
رد پای عزراییل - لطیفه ها و طنزهای شیرین ازدواج

رد پای عزراییل

برگ ریزان عمر

لطیفه ها و طنزهای شیرین ازدواج

بنگاه همسریابی

در ایتالیا مردی قصد ازدواج داشت.پس به یک بنگاه مراجعه کرد که روی آن نوشته شده بود"بنگاه همسریابی".
مرد درراباز کرد و وارد اتاقی شدکه دو در داشت.روی یکی نوشته شده بود"زیبا" و روی دیگری "نازیبا".
در زیبا را فشار دادو وارد اتاق شد.دو در دیگر دید، روی یکی " کدبانوی خوب " و روی دیگری "شلخته" نوشته شده بود.او از در کدبانوی خوب وارد شد.دو در دیگری بود که روی یکی "جوان " و روی دیگری " پا به سن گذاشته " نوشته شده بود.
از در جوان وارد شد.ته اتاق آینه دیواری بزرگی دیده می شدکه این جمله نوشته شده بود.

(( با چنین ادعا و هوس ها بهتر است اول خودتان رادر آینه نگاه کنید))!!!!


                                                                                                                 (احمد ایزانلو)
طبقه بندی: طنز،
+ نوشته شده در 1391/12/20 ساعت 18:06 توسط زهراسادات حسینی نژاد| نظرات()