تبلیغات
رد پای عزراییل - پیامک

رد پای عزراییل

برگ ریزان عمر

پیامک

بی تو خواب   تبر  دیدمآنقدر زیاد که نخشکیده به خود نسبت هیزم دادمجسم ها بر جگر سوخته ام رقصیدنمن به لبهای تو حالت هیزم دادم

+ نوشته شده در 1392/03/28 ساعت 10:44 توسط زهراسادات حسینی نژاد| نظرات()