تبلیغات
رد پای عزراییل - شریعتی

رد پای عزراییل

برگ ریزان عمر

شریعتی

سخت است حرفت را نفهمند


 وسختر ؟؟؟؟

اینست که حرفت را اشتباهی بفهمندحالا می فهمم که خدا چه زجری می کشد


 وقتی اینهمه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ.....اشتباهی هم فهمیده اند.

+ نوشته شده در 1392/03/27 ساعت 20:21 توسط زهراسادات حسینی نژاد| نظرات()