تبلیغات
رد پای عزراییل - من و تنهایی وخدا

رد پای عزراییل

برگ ریزان عمر

همیشه کسی هست که تو را دوست دارد

 ودر اوج تنهایی تو قدم می گذارد

کسی آسمانی که دریاست آیینه کوچک او

 

 

اگه تنها شدی و دلت شکست بیا در خونه ما تا بدونی تنها نیستی ،که تنهایی،من و خدا هم تنهاییم